Як правильно відповідати на запити АМКУ

Поки підприємства стараються з останніх сил поставити своє підприємство на ноги, Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ) слідкує за тим, щоб така діяльність  не підкосила конкуренцію.

Для виконання поставленої цілі АМКУ здійснює дослідження ринку, аналізує конкурентне середовище, а також відслідковує наявність факторів, які можуть мати вплив на конкуренцію.

Для виконання своїх завдань, АМКУ має широкий круг повноважень, одним із яких являється право вимагати будь-яку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом.

 Підстави для направлення запитів органами АМКУ

Правові підстави для направлення інформаційних запитів встановлені в Законі України «Про Антимонопольний комітет України» та Законі України «Про захист економічної конкуренції».

Законом України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, застосування законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ має повноваження вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

З огляду на те, що законом не встановлено перелік інформації, яка може стосуватись дослідження ринку або дослідження конкурентного середовища, АМКУ  може і вимагає будь-яку інформацію.

За неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації  на запит АМКУ підприємству загрожує штраф до 1% від доходу (виручки) за останній звітний рік.

Суди не часто стають на сторону підприємств у справах про скасування штрафу, накладеного АМКУ за порушення законодавства в цій сфері.

Так, в наступних рішеннях Вищого господарського суду України судом констатовано правомірність інформаційних запитів зі сторони АМКУ: Постанова ВГСУ від 17.11.2009 р. N 5020-9/223, Постанова ВГСУ від 07.10.2008 р. N 5/1325-НМ, Постанова ВГСУ 17.03.2009 р. N 5/398-14/160, Постанова ВСУ від 14 серпня 2012 року №08/03/26/64/2011, Постанова ВСУ від 11 грудня 2012 року), Постанова ВГСУ  від 15.06.2010 р. № 10/74-Н, Постанова ВГСУ № 5/398-14/160 від 17.03.2009р., Постанова ВГСУ №20-3/353-5/337 від 15 квітня 2008р.

Аналогічну позицію підтримував Верховний суд України в попередньому складі, висловлену в постанові від 11.12.2012 в справі № 5023/598/12.

Новий склад Верховного суду підтримує таку ж правову позицію та в Постанові від 27.03.2018р. ВС зробив наступний правовий висновок: «…направлення вимоги про надання інформації є способом одержання необхідної інформації для виконання покладених Законом України «Про Антимонопольний комітет України» на органи Антимонопольного комітету України завдань і обов’язків; виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції є наслідком дослідження ринку, а не його передумовою».

Отже, органи АМКУ мають право вимагати надання будь-якої інформації, яка їм потрібна для виконання повноважень, а тому для уникнення негативних наслідків, необхідно все добре зважити перед тим, як відмовляти в наданні інформації.

Оскарження Вимоги про надання інформації

Особи, які отримали Вимогу органів АМКУ і вважають її  необґрунтованою, можуть оскаржити її до адміністративного суду. Оскарження Вимоги проводиться за правилами адміністративного судочинства.

В судовій практиці є випадки, коли суди ставали на сторону підприємств та скасовували вимогу органів АМКУ. В одній із таких справ, ВСУ в Постанові від 08.09.2015р. погодився з висновками Вищого адміністративного суду України про неправомірність Вимоги про витребування інформації. В цій справі ВСУ звернув увагу на те, що право органів АМК вимагати інформацію у суб’єктів господарювання самостійного характеру не має, а передбачене законом у контексті виконання такими органами певних повноважень.

Підготовка відповіді на запит АМКУ

У випадку прийняття рішення надавати відповідь на вимогу АМКУ, необхідно враховувати деякі моменти.

Направляючи вимоги про надання інформації, АМКУ встановлюють строк для подачі всіх необхідних документів. З огляду на те, що законом не встановленні спеціальні строки для надання відповіді на запит, органи АМКУ встановлюють такий строк самостійно.

Листом від 28.05.2002р. N 21-15/01-2527,N 43/01 «Про запитування інформації» АМКУ надав роз’яснення з приводу встановлення строків: При визначенні строків надання інформації необхідно виходити з обсягу та складності збирання та опрацювання суб’єктом опитування запитуваної інформації. Так, якщо запитуються документи, які є (мають бути) у суб’єкта опитування на момент отримання запиту (статут, господарський договір тощо), термін відповіді може бути помірно стислий, але, як правило, не менше 5 днів з дня отримання запиту суб’єктом опитування. Якщо запитується інформація, яка потребує збору, аналізу і узагальнення, або має бути отримана від третіх осіб чи вибрана за великий період часу чи з великого масиву інформації, — строк надання інформації повинен становити від 10 до 30 днів.

Строк, який встановлюється органами АМКУ, як правило, становить від 5 до 15 календарних днів, чого замало для підготовки того об’єму, який просить надати АМКУ.

Увипадку, якщо строк, встановлений АМКУ замалий, суб’єкт господарювання не позбавлений права заявляти клопотання про продовження строків для надання відповіді.

Таке клопотання треба подати до закінчення строку для надання відповіді, оскільки подача самого клопотання не надає суб’єкту господарювання автоматичного права на продовження строку.

Щодо форми надання інформації

Особливу увагу хочеться звернути на вимогу АМКУ надати інформацію в певній формі, частіше за все у формі таблиці, наданої АМКУ, яку необхідно заповнити.

Отримавши запит від АМКУ про надання інформації, яку необхідно надати шляхом заповнення таблиці на сто граф, не потрібно поспішати сідати за її заповнення.

Законом не встановлено спеціальної форми надання відповіді на запит АМКУ.

Такий висновок міститься в Постанові ВГСУ 26.02.2008 р. N 25/100-07-2384: «…законодавством України не передбачено спеціальних форм та порядку надіслання відповіді на запит територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації…»

Аналогічний висновок сформовано в Постанові Пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року N 15 Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства: з іншого боку, законодавством України не передбачено і якоїсь спеціальної форми, а так само і порядку надсилання відповіді на запит про надання інформації. Отже, така інформація може надаватися в будь-якій не забороненій законом формі та спосіб.

Таким чином, надавати інформацію на запит АМКУ можна в будь-якій формі: письмовій, електронній, усній, однак з подачею доказів надання такої інформації.

Закон не містить будь-яких вимог щодо приводу дотримання послідовності заповнення табличної форми запиту про надання інформації, чи взагалі подання інформації в формі таблиці, а тому суб’єкт господарювання має право подавати інформацію в будь-якій формі, оскільки відповідальність настає за неподання інформації, а не за подання інформації не в тій формі, яку вимагав АМКУ.

Висновок:

У випадку отримання запиту від АМКУ про надання інформації, рекомендуємо підготувати відповідь при цьому в будь-якій формі. Якщо інформація, яку просить надати АМКУ міститься в первинних документах, то обробляти цю інформацію для подальшої її перенесення до певної таблиці для зручності читання АМКУ законом не передбачено. Підприємство може надати первинну документацію, якщо та чи інша інформація зберігається саме в такому вигляді.