Чи можна знімати поліцію на камеру (фото, відео)

Чи можна знімати поліцію на камеру (фото або відео). Ніхто ніколи не застрахований від зустрічі з поліцією, яка не завжди діє обґрунтовано,  законно або ж просто без застосування сили чи примусу.

Коли громадянин стикається з правоохоронними органами, щасливим він себе навряд чи назве, особливо, якщо до нього застосовуються  погрози, тиск або навіть фізична сила.

Брутальна поведінка правоохоронних органів лякає звичайних громадян, а тому інстинкт самозбереження вимагає вживати заходи, і найперше, що спадає на думку фіксувати дії поліції, щоб потім мати змогу домогтися справедливості в суді або хоча б через оскарження до вищестоящого органу.

Органи поліції не дуже радіють, коли їх дії знімають на камеру, навіть погрожують забрати чи розбити камеру, попереджають, що їх як фізичних осіб знімати на камеру заборонено. Навіть згадують, що за знімання їх на камеру передбачена кримінальна відповідальність.

Клієнти часто запитують чи мають вони право знімати на відео дії правоохоронців, адже знімати фізичну особу без її згоди дійсно заборонено.

Давайте розбиратися в цьому питанні.

 

Фіксація дій поліції на вулиці або під час несення ними служби:

Згідно ч. 3 ст. 307 Цивільного кодексу України зняття фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

З приводу кримінальної відповідальності за втручання в приватне життя особи, то така стаття дійсно існує, а саме ст. 182 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації.

Вказаними нормами передбачається захист фізичної особи від протиправного посягання на її приватне життя, де така особа виступає як громадянин, а не особа, яка здійснює державні чи владні державні функції.

В той же час нормою ст. 34 Конституції України передбачено право кожного вільно збирати, використовувати та поширювати інформацію.

Таке право може бути обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

В своєму Рішенні 1-9/2012 від 20.01.2012р. Конституційний суд України визначив інформацію про особу, яка може бути конфіденційною: до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження, відомості про майновий стан та інші персональні дані.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Недарма Законом України «Про інформацію» суб’єктів владних повноважень виключено з переліку, оскільки зазначені особи мають спеціальний статус, їх діяльність викликає значний інтерес звичайних громадян, які в тому числі мають право контролювати виконання функцій держави зазначеними особами.

Більше того, стаття 21 Закону України «Про інформацію» має виключення із правил з приводу інформації, яка не може бути віднесеною до конфіденційної.

Не може бути віднесено до конфіденційної інформації інформація про факти порушення прав і свобод людини, а також про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Відповідно до Рішення Конституційного суду України 1-9/2012 від 20.01.2012р. суд зазначив наступне: Вирішуючи питання щодо конфіденційності інформації про особу, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім’ї, Конституційний Суд України виходить з такого, що належність інформації про фізичну особу до конфіденційної визначається в кожному конкретному випадку. Перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів — суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.

Підсумовуючи своє рішення КСУ вирішив: в аспекті конституційного подання положення частин першоїдругої статті 32частин другоїтретьої статті 34 Конституції України слід розуміти так:

— інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною.

Отже, у випадку порушення з боку правоохоронних органів прав особи, така особа має право фіксувати такі порушення, оскільки фото та відеофіксація факту неправомірних дій, в тому числі перевищення своїх повноважень з боку правоохоронних органів може бути доказом в суді.

 

Фіксація дій поліції під час проведення слідчих дій:

Бувають випадки, що особа потрапила в поле зору правоохоронців під час проведення ними слідчих дій.

Нормами КПК України прямо не заборонено здійснювати фіксування слідчої дії, а натомість передбачено, що за наполяганням учасників такої слідчої дії, вона підлягає обов’язковій фіксації.

У випадку проведення такої слідчої дії, я огляд місця події, під час проведення якої у вас виникло бажання зафіксувати хід її проведення, то прямої заборони не існує, однак в КПК зазначено, що слідчий має право заборонити особам, присутнім під час проведення огляду здійснювати дії, що заважають проведенню огляду. Якщо особа тихенько стоїть десь подалі від місця, де орудує слідча група, то наче така особа і не заважає проведенню слідчої дії, однак слідчий може користуватися зазначеною нормою та попросити прибрати камеру, мотивуючи, що відблиск від камери заважає гарно все оглянути.

Крім того, слідчий має право попередити осіб, які брали участь в слідчій дії не розголошувати відомості, які стали відомі особі під час участі в проведенні слідчої дії. За наявності такого застереження від слідчого, розповсюджувати відеозапис без дозволу слідчого не можна, крім випадку, коли такий відеозапис використовується як доказ у суді, де суд зможе надати оцінку такому доказу.

 

Застосування сили органами поліції у відповідь на проведення відеозапису:

Бувають випадки, коли правоохоронці, коли бачать, що їх знімають на камеру починають виривати з рук камеру чи телефон та застосовувати до певної особи фізичну силу. Зразу можна сказати, що такі дії є неправомірними.

Законом України «Про національну поліцію» визначено випадки, коли і при яких умовах поліцейські можуть застосувати силу:

— для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб;

— припинення правопорушення;

— затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.

Найбільш підходящим випадком може здатися «припинення правопорушення», однак знімання поліцейського на камеру не охоплюється нормами КК України або КУпАП, а є правом цивільним, та якщо вже вважати його порушеним, та таке право  підлягає захисту в судовому порядку, а серед способів захисту порушеного цивільного права застосування сили не передбачено.

Таким чином, дії правоохоронців по застосуванню сили у відповідь на зйомку є незаконним та такі дії можуть бути оскаржені до суду.

Тож знімати чи не знімати поліцейських – вибір за кожним із нас, однак знання  своїх прав та вміння ними користуватися під час взаємин з органами поліції зроблять такі взаємини більш безпечними.

У випадку, якщо у вас виникли будь-які питання по темі статті або вам потрібна допомога адвоката, радимо звертатися до Адвокатського бюро «Альони Забари», де ви зможете отримати професійну правову допомогу.